Bbone

Polityka prywatności

Podstawa prawna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), przekazujemy do Państwa informacji: Administrator Danych Osobowych Administrator Pani/Pana danych osobowych – wyszczególniony w Polityce Prywatności – jest wyłącznym dysponentem Państwa danych, które nie są udostępniane osobom trzecim.

Cel i interes

Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu marketingowym. Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej. Dobrowolne wyrażenie zgody poprzez ustawienia przeglądarki Podanie danych osobowych na naszej stronie internetowej jest dobrowolne jednak niezbędne w celu zrealizowania umowy. Podstawą przetwarzania danych jest zawsze zgoda użytkownika.

Użytkownik ma prawo wycofania zgody na użytkowanie swoich danych w dowolnym momencie, co wiąże się z usunięciem danych Użytkownika z baz danych Administratora. Użytkownik ma prawo zażądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub zmiany .W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt: bbonepolska@gmail.com

Czas przetwarzania danych osobowych Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres do 5 lat w celu ewentualnego wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.